Yasin Polat

Personal web page / Kişisel web sayfası

Biophysicist / Biyofizikçi

EğitimBilgileri

Education Information

Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik

Yüksek Lisans,İstanbul, Türkiye

2015-Devam

Msc. Marmara University
School of Medicine
Department of Biophysics
Istanbul / TURKEY

Pedagojik Eğitim Programı Formasyon Sertifikası

Marmara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkiye

2015-2016

Pedagogical Education Programme Certificate
Marmara University, Education Faculty
Istanbul / TURKEY

POLY Dil Enstitüsü

Yapancı Dil Öğrenimi, Kalifornia, Amerika Birleik Devletleri

2014-2015

POLY Languages Institue
Foreing Language Education
California/USA

İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü

Lisans, İstanbul, Türkiye

2010-2014

Bachelor of Science
Istanbul University
Science Faculty
Department of Physics
Istanbul / TURKEY

Davutpaşa Anadolu Lisesi, Fen Bilimleri

Orta Öğretim, İstanbul, Türkiye

2005-2010

Davutpasa Anatolian High School
Science And Technology
Istanbul / TURKEY

Araştırma Alanları

Research

1.Biyolojik Sistemlerde Moleküler Dinamik Simülasyonu.

2014

1.Molecular Dynamics Simulation of Biological Systems.

2.Kanser Biyofiziği.

2014

Cancer Biophysics.

1.Biyolojik Sistemlerde Moleküler Dinamik Simülasyonu.
2.Kanser Biyofiziği.
3.Meme Kanseri Genetiği.
4.Elektirik ve Manyetik Alanlar.
5.Patojenik Mantarlarda Yüksek Manyetik Alan Etkisi.
6.Yüksek Manyetik Alan Altında Maya Hücrelerinin Canlılık Oranı,Üremesi ve Morfolojisinin incelenmesi.
7.Çok Düşük Frekanslı Elektromanyetik Alanların Bakterilerde Atp Sentezine Etkileri.
8.Çok Düşük Frekanslı Elektromanyetik Alanların Canlı Sistemler Üzerine Etkileri.
9.Çok Düşük Frekanslı Elektromanyetik Alanların Meme Kanseri Soyuna Ait Hücrelere Etkileri.

1.Molecular Dynamics Simulation of Biological Systems.
2.Cancer Biophysics.
3.Genetics of Breast Cancer.
4.Electric and Magnetic Fields.
5.Effect of High Magnetic Field on Pathogenic Fungi.
6.Studying of Yeast Cells Breeding on High Magnetic Fields and Observation of Morphology.
7.Effects Of Extremely Low Frequency Electromagnetic Fields On ATP Synthesis In Bacteria.
8.The Effects Of Extremely Low Frequency Electromagnetic Fields On Living Systems.
9.Effects Of Extremely Low Frequency Electromagnetic Fields On Cells Of The Lineage Of Breast Cancer.


Mesleki Deneyim

Work Experience

Biyofizik Laboratuvarı

Marmara Üniversitesi,Tıp Fakültesi,İstanbul, Türkiye

2015-Devam

Laboratory of Biophysics,Marmara University,School of Medicine,Istanbul / TURKEY

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Marmara Üniversitesi,Tıp Fakültesi,İstanbul, Türkiye

2015-2016

Microbiology Laboratory,Marmara University,School of Medicine,Istanbul / TURKEY

Maya Genetiği,Teknolojisi ve Genomik Araştırmalar Laboratuvarı

İstanbul Üniversitesi,Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü,İstanbul, Türkiye

2013-2014

Yeast Genetics, Technology and enomic research laboratory,Istanbul University,Department of Molecular Biology and Genetics,Istanbul / TURKEY

Kuantum Teknolojileri Araştırma Laboratuvarı

İstanbul Üniversitesi,Fizik,İstanbul, Türkiye

2012-2014

Quantum Technology Research Laboratory,Istanbul University,Department of Physics,Istanbul / TURKEY

Yayınlar

Publications

1.SCHIZOSACCHAROMYCES POMBE'NİN YÜKSEK MANYETİK ALAN ALTINDA MORFOLOJİSİNİN, CANLILIGININ İNCELENMESİ VE ÜREME EĞRİSİNİN ÇIKARILMASI (LİNK)

2014

1.Studying of Schizosaccharomyces Pombe's Breeding on High Magnetic Fields and Observation of Morphology. (LİNK)

Projeler

Projects

Elektrikli Deniz Ulaşım(EDU) Projesi,Davutpaşa Anadolu Lisesi, Fen Bilimleri-TÜBİTAK / TÜRKİYE

2008

Electric Marine Transportation Project,Davutpasa Anatolian High School Of Science And Technology-TÜBİTAK / TURKEY

MANYETİK ALAN ALTINA KONULAN SCHIZOSACCHAROMYCES POMBE'NİN MANYETİK STRESTEN ETKİLENMESİNİN ARAŞTIRIMASI

2014

PLACED UNDER A MAGNETIC FIELD MAGNETIC INVESTIGATION OF SCHIZOSACCHAROMYCES POMBE AFFECTED BY STRESS

Bilimsel Faliyetler

Scientific Activities

XVIII. AKADEMİK BİLİŞİM LİNUX KURSU, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın,Türkiye

2016

XVIII. Academic computing LINUX COURSE, Adnan Menderes University, Aydin,Turkey

XVIII. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın,Türkiye

2016

XVIII. Academic computing CONFERENCE, Adnan Menderes University, Aydin,Turkey

13.Uluslararası Katılımlı Moleküler Biyoloji ve Genetik Öğrenci Kış Okulu, İstanbul Üniversitesi, Türkiye

2016

13th Molecular Biology and Genetics Students’ Winter School, Istanbul University, Turkey

İstanbul Üniversitesi 5. Fizik Çalıştayı, İstanbul, Turkey

2015

Istanbul University 5. Physics Workshop, Istanbul, Turkey

İstanbul Üniversitesi IV. Fizik Çalıştayı, İstanbul, Turkey

2014

Istanbul University IV. Physics Workshop, Istanbul, Turkey

İstanbul Üniversitesi III. Fizik Çalıştayı, İstanbul, Turkey

2013

Istanbul University III. Physics Workshop, Istanbul, Turkey

TÜBİTAK ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASINDA PROJE YARIŞMASI

2008

TUBITAK PROJECT COMPETITION AMONG HIGH SCHOOL STUDENTS

Başarılar

Achievements

2209-A PROGRAMI TÜBİTAK PROJE BURSU, Proje Yürütücüsü

2014

2209-Tübitak Project Scholarship Program, Project Coordinator

TÜBİTAK ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASINDA PROJE YARIŞMASI FİZİK DALI 3.SÜ

2008

TUBITAK PROJECT COMPETITION AMONG HIGH SCHOOL STUDENTS,PROJECT COMPETITION, DEPARTMENT OF PHYSICS 3.

İletişim

Contact

  • Website yasinpolat.com
  • Facebook /fizikciyasiin
  • Twitter /yasiinpolat
  • Email yasinpolat@gmx.com
  • Telefon +90 553 779 63 53